Afgørelse om restaurering af Langvad Å

Roskilde Kommune og Lejre Kommune har godkendt restaurering af Langvad Å fra St. Kattinge Sø til udløbet af Gedebæksrenden i Roskilde Fjord.

Skrevet den. 3. maj 2022

Se afgørelsen her