Tilslutningstilladelse til separat regnvand fra nyt boligområde på Merianhaven, Hvalsø

Lejre kommune har meddelt tilladelse til at tilslutte separat regnvand fra det kommende nye boligområde Merianhaven i Hvalsø, til spildevandsforsyningens kloak. Tilladelsen er også meddelt som en nedsivningstilladelse, da en del af regnvandet vil blive udledt på terræn i området.

Skrevet den. 16. juni 2022

Lovgrundlaget for tilladelsen er §§ 19 stk. 4 og 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven, samt § 40 i Spildevandsbekendtgørelsen. 

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 14. juli 2022. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Se tilladelsen her