Tilladelse til pejleboring på matr. 17d, Højby By, Rorup

Lejre Kommune meddeler hermed HOFOR tilladelse til at etablerer en pejleboring på matr. 17d, Højby By, Rorup, ved Højbyvej 50, 4320 Lejre, samt afgørelse om at der ikke er kræves VVM-screening eller -vurdering.

Skrevet den. 14. juni 2022

Tilladelsen er givet efter vandforsyningslovens § 20-21.

Afgørelsen om at der ikke kræves VVM-screening eller -vurdering er truffet på baggrund af miljøvurderingsloven § 21. 

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 12. juli 2022. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Se tilladelsen her