Tilladelse til pejleboring på matr. 10a, Øm By, Glim

Lejre Kommune meddeler hermed HOFOR tilladelse til at etablerer en pejleboring på matr. 10a, Øm By, Glim, ved Foldager, 4000 Roskilde, samt afgørelse om at der ikke er kræves VVM-screening eller -vurdering.

Skrevet den. 14. juni 2022

Tilladelsen er givet efter vandforsyningslovens § 20-21.

Afgørelsen om at der ikke kræves VVM-screening eller -vurdering er truffet på baggrund af miljøvurderingsloven § 21.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 12. juli 2022.
Klagevejledning findes i tilladelsen.

Se tilladelsen her