Landzonetilladelse til måltavler og flagstænger

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til opsætning af en ny måltavle, flytning af en gammel måltavle til en ny placering og opstilling af tre nye flagstænger på ejendommen beliggende Egevej 6, 4060 Kirke Såby, matr.nr. 13c Kirke Såby By, Kirke Såby.

Skrevet den. 21. juni 2022

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.

Du kan læse tilladelsen ved at klikke her.