Høring af forslag til tillæg 22 til spildevandsplanen

Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2022 vedtaget at sende forslag til tillæg 22 til spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring. Tillægget vedrører spildevandskloakering af nyt boligområde på Åsvejen i Hvalsø.

Skrevet den. 29. juni 2022

Forslaget vil være i høring frem til og med den 24. august 2022.

Eventuelle høringssvar skal være skriftlige, og sendes på mail til ctm@lejre.dk, alternativt med post til Lejre Kommune, Center for Teknik og Miljø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø.

Se forslag til tillæg 22 til spildevandsplanen her