Vandindvindingstilladelse til MidtSjællands Vandforsyning - Kirkebjerg Værket og afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering (VVM)

Lejre Kommune meddeler Vandindvindings-, anlægs- og udledningstilladelse til MidtSjællands Vandforsyning - Kirkebjerg Værket. Tilladelsen meddeles efter § 20 og § 21 i Vandforsyningsloven, samt § 28 i Miljøbeskyttelsesloven. Vi har desuden truffet afgørelse om, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

Skrevet den. 13. januar 2022

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 10. februar 2022.

Klagevejledninger er vedlagt tilladelsen.

Se tilladelsen her