Tilladelse til bevaring af UV-anlæg på Hornsherredværket som beredskabsanlæg

Lejre Kommune meddeler Fors A/S tilladelse til at bevare UV-anlægget på Hornsherredværket, på vandværkets vandafgang til Bramsnæs-forsyningsnet, som beredskabsanlæg. Tilladelsen meddeles efter § 21 stk. 1 i Vandforsyningsloven.

Skrevet den. 13. januar 2022

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 10. februar 2022.

Klagevejledning er vedlagt tilladelsen.

Se tilladelsen her