Landzonetilladelse til et nyt enfamiliehus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at der kan opføres et nyt enfamiliehus på ejendommen Bjergskovvej 6, 4330 Hvalsø, matr.nr. 21c Kirke Såby By, Kirke Såby.

Skrevet den. 6. januar 2022

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.
Du kan læse mere om afgørelsen ved at klikke her.