Tilladelse til udførelse af 4 stk. miljøtekniske boringer på tankstationen ved Landevejen 51, 4060 Kirke Såby

Lejre Kommune meddeler Circle K Danmark A/S tilladelse til 4 stk. miljøtekniske boringer som benyttes til afgrænsning af forurening.

Skrevet den. 20. december 2022

Tilladelsen er givet efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 24. januar 2023.

Se tilladelsen her