Tilladelse til at tilslutte ny vaskehal til spildevandsforsyningens kloak

Lejre kommune har den 6. september meddelt tilladelse til at tilslutte spildevand fra ny bilvaskehal på Vintapperbuen 1 B, 4070 Kirke Hyllinge, til spildevandsforsyningens kloak. Vaskehallen vil blive etableret i tilknytning til den eksisterende vaskehal på adressen.

Skrevet den. 6. september 2021

Tilladelsen er meddelt som påbud om vilkår i henhold til § 30 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 4. oktober 2021. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Læs tilladelsen her