Lovliggørende landzonetilladelse til maskinudlejningsvirksomhed m.m.

Lejre kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til en maskinudlejningsvirksomhed, der er indrettet i den eksisterende hal på ejendommen beliggende Kyndeløsevej 23, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 1a Kyndeløse By, Kirke Hyllinge. Vi har også meddelt lovliggørende landzonetilladelse til, at dele af hallen på ejendommen også kan benyttes til privat garage/værksted til veteranbiler m.m.

Skrevet den. 14. september 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen på Kyndeløsevej 23 ved at klikke her