Landzonetilladelse til overdækning

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til et 24 m2 halvtag på ejendommen Elverdamsvej 338, 4070 Kr. Hyllinge, matr.nr. 15a Kirke Hyllinge, Kirke Hyllinge.

Skrevet den. 14. september 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen på Elverdamsvej 338 ved at klikke her