Screeningsafgørelse – skovrejsning er ikke VVM-pligtig

Lejre Kommune har truffet afgørelse om, at skovrejsning på matr. nr. 5c V. Såby By, Kirke Såby beliggende Landevejen 48, 4060 Kirke Såby ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af miljøvurdering.

Skrevet den. 8. oktober 2021

Læs screeningsafgørelse her 

Se bilag og klagevejledning til afgørelsen her