Lovliggørende landzonetilladelse til bibeholdelse af læskur og rotunde

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at bibeholde et læskur og en rotunde på ejendommen beliggende Thorsvej 20, 4060 Kirke Såby, matr.nr. 8g Torkilstrup By, Kirke Såby.

Skrevet den. 12. oktober 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk 1.

Du kan læse mere om tilladelsen på Thorsvej 20 ved at klikke her