Landzonetilladelse til udvidelse af boligareal

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at udvide boligarealet inden for eksisterende bygningsmæssige rammer på ejendommen beliggende Ravnshøjvej 11, 4000 Roskilde, matr.nr. 3a Kornerup By, Kornerup.

Skrevet den. 1. oktober 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen på Ravnshøjvej 11 ved at klikke her