Lovliggørende landzonetilladelse til carport, drivhus og brændeskur

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til at bibeholde eksisterende carport, brændeskur og drivhus på ejendommen beliggende Gærdet 13, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 1dm Gershøj By, Gershøj.

Skrevet den. 7. oktober 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen på Gærdet 13 ved at klikke her