Afgørelse om dispensation til oprensning af Torkilstrup gadekær

Lejre Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at oprense Torkilstrup gadekær for slam.

Skrevet den. 7. oktober 2021

Læs afgørelsen her