Vandindvindingstilladelse til Sømod Vandværk og afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering (VVM)

LLejre Kommune meddeler Vandindvindings-, anlægs- og udledningstilladelse til Sømod Vandværk. Vi har desuden truffet afgørelse om, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

Skrevet den. 25. november 2021

Se Vandindvindingstilladelsen her