Offentlig høring om forslag til nyt drænafløb fra en sø og ændring på dræn til en sø på matr. 7a Englerup By, Kirke Sonnerup

Vi fremlægger forslag til nyt drænafløb fra en etableret sø og ændring på dræn til samme sø på matr. 7a Englerup By, Kirke Sonnerup, i 4 ugers offentlig høring på kommunens hjemmeside.

Skrevet den. 15. november 2021

Projektforslaget kan læses ved at klikke her

Har du bemærkninger?

Hvis du har bemærkninger til projektforslaget, kan du sende dem til Anne-Marie Kristensen, Lejre Kommune, Teknik & Miljø, på e-mail ankr@lejre.dk, så de er modtaget senest den 13. december 2021.

Om projektforslaget

Efter etableringen af en sø i 2021 er der 4 mindre dræn, der løber til søen. Drænene, som blev fundet under udførelse af arbejdet, var eksisterende lokale dræn, der inden etableringen af søen havde sit udløb til området. Drænenes udløb er blevet gravet fri i forbindelse med gravearbejdet og ligger nu i søens brinker. Drænene ønskes bibeholdt med udledning til søen.

Der etableres et drænafløb fra søen til Møllebækken, for at sikre at søen har afløb.

Lovgivning

Offentliggørelse sker efter § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr 834 af 27/06/2016).

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Anne-Marie Kristensen, på telefon 4646 4952 eller på e-mail ankr@lejre.dk.