Midlertidig tilladelse til at udlede oppumpet grundvand fra Ramsø Kildeplads

Lejre kommune har den 23. november 2021 meddelt HOFOR midlertidig tilladelse til at udlede oppumpet grundvand fra deres kildeplads i Ramsødalen, til Langvad Å. Oppumpningen sker som led i arbejde med at renovere kildepladsen. Tilladelsen er midlertidig, og gælder frem til og med marts 2022.

Skrevet den. 23. november 2021

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven. Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 21. december 2021.

Se tilladelsen med klagevejledning her