Landzonetilladelse til gyllebeholder og jordvold

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til en gyllebeholder og tilhørende jordvold på Vanddamsvej 2, 4000 Roskilde, matr.nr. 4a Gøderup By, Glim.

Skrevet den. 15. november 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen på Vanddamsvej 2 ved at klikke her