Landzonetilladelse til udstykning af pumpestationer

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af to mindre matrikler på hhv. 75 m2 & 123 m2 til spildevandsanlæg på ejendommene beliggende Hvalsøvej 27 og 38, 4320 Lejre, matr.nr. 9a Osager By, Osted, matr.nr. 3c Særløse By, Særløse & matr. nr. 5b Tokkerup By, Allerslev.

Skrevet den. 10. november 2021

Afgørelsen er truffet efter Planlovens § 35. stk. 1.

Du kan læse afgørelsen ved at klikke her.