Landzonetilladelse til midlertidig skurvogn og container

Lejre Kommune har meddelt midlertidig landzonetilladelse til en skurvogn og en container opstillet på Hovedvejen 61a, 4000 Roskilde, matr. nr. 18a Øm By, Glim.

Skrevet den. 22. november 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.

Du kan læse tilladelsen ved at klikke her