Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand

Lejre Kommune meddeler HOFOR A/S tilladelse til midlertidigt at udlede oppumpet grundvand til Lejre Å. Udledningen sker som led i etableringen af nyt ledningstracé mellem Lejre og Gevninge.

Skrevet den. 24. March 2021

Klik her for at læse afgørelsen om midlertidig udledning af oppumpet grundvand

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven. Tilladelsen gælder frem til og med marts 2022.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 21. april 2021.