Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand

Lejre Kommune meddeler HOFOR A/S tilladelse til midlertidigt at bortlede grundvand i forbindelse med udgravning til nyt ledningstracé mellem Lejre og Gevninge.

Skrevet den. 24. March 2021

Klik her for at læse afgørelsen om midlertidig afledning af grundvand

Tilladelsen er givet efter vandforsyningslovens § 26, stk. 1 (LBK 1450 af 05/10-2020).
En klage har opsættende virkning, og der er 4 ugers klagefrist.