Tilladelse til 40 PE minirenseanlæg

Lejre Kommune har meddelt tilladelse til at etablere et 40 PE minirenseanlæg på ejendommen Brobjergvej 21, 4060 Kirke Såby.

Skrevet den. 17. March 2021

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, samt § 32 i Spildevandsbekendtgørelsen.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 14. april 2021. 

Se tilladelsen med klagevejledning her