Lovliggørende landzonetilladelse til vindfang/mellembygning

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til at opføre et vindfang/mellembygning på 72 kvm på ejendommen beliggende Trehøjevej 47, 4070 Kirke Hyllinge matr.nr. 1a Egholm Hgd., Sæby.

Skrevet den. 26. marts 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen på Trehøjevej 47 ved at klikke her