Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til en revideret ansøgning om at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen beliggende Rishøjvej 9, 4000 Roskilde, matr.nr. 10n Kattinge By, Herslev.

Skrevet den. 16. March 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen på Rishøjvej 9 ved at klikke her