Landzonetilladelse til at opstille midlertidige arbejdsarealer/byggeplads

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til opstilling af midlertidig byggeplads, skurby, arbejdsarealer og gruber på Værket ved Lejre, beliggende Ledreborg Allé 1E, 4320 Lejre, matr.nr. 50a Allerslev By, Allerslev og matr.nr. 17a, Helvigmagle By, Glim.

Skrevet den. 10. marts 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen ved at klikke her