Landzonetilladelse til midlertidig beboelse af tidligere feriekoloni

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til midlertidig beboelse af tidligere feriekoloni på ejendommen beliggende Hornsherredvej 164, 4070 Kirke Hyllinge, matr. nr. 4o Lyndby By, Lyndby.

Skrevet den. 8. March 2021

Afgørelsen er truffet efter planloven § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen på Hornsherredvej 164 ved at klikke her