Landzonetilladelse til at bibeholde en primitiv hytte

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at bibeholde en mindre bygning på ejendommen beliggende Herslevvej 49, 4000 Roskilde, matr.nr. 12a Herslev By, Herslev.

Skrevet den. 17. March 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om afgørelsen på Herslevvej 49 ved at klikke her