Landzonetilladelse til midlertidig arbejdsareal

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at indrette et midlertidigt arbejdsareal på matr.nr. 3ao og 2i Gøderup By, Glim, i forbindelse med et kommende sporfornyelsesprojekt på banen som løber mellem Roskilde og Ringsted.

Skrevet den. 30. March 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen ved at klikke her.