Landzonetilladelse til genskabelse af dobbeltvoldsted, etablering af bro, ændre anvendelse af tidligere ishus samt udlægge opgravet jord

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til genskabelse af det dobbelte voldsted, etablering af bro, ændre anvendelse af det tidligere ishus samt at udlægge opgravet jord på ejendommen Aastupvej 63, 4340 Tølløse, matr.nr. 1k og 1l, Aastrup Hdg., Kirke Såby.

Skrevet den. 5. March 2021

Afgørelsen af truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om landzonetilladelsen på Aastrupvej 63 ved at klikke her