Høring af tillæg 19 til spildevandsplanen.

Kommunalbestyrelsen har den 16. februar 2021 vedtaget at sende tillæg 19 til spildevandsplan 2016-2023 ud i 8 ugers offentlig høring. Tillægget vedrører kloakering af ny højskole ved Kirke Såby.

Skrevet den. 3. March 2021

Eventuelle høringssvar skal sendes til ctm@lejre.dk senest den 28. april 2021.

Se forslag til tillæg 19 til spildevandsplanen her