Høring af forslag til tillæg 15 til spildevandsplanen

Kommunalbestyrelsen har den 27. april 2021 vedtaget at sende Forslag til tillæg 15 til Spildevandsplan 2016 – 2023 ud i 8 ugers offentlig høring. Tillægget vedrører etablering af nyt regnvandsbassin ved Bøgebakken i Lejre.

Skrevet den. 4. maj 2021

Fristen for at komme med høringssvar udløber den 29. juni 2021.

Se forslag til tillæg 15 til spildevandsplanen her