Godkendelse af genskabelse af voldgraven på Aastrup Kloster og afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering

Vi har godkendt genskabelse af voldgraven på Aastrup Kloster på ejendommen Aastrupvej 63, 4340 Tølløse, matr.nr. 1k Aastup Hdg., Kirke Såby, og truffet afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering af projektet.

Skrevet den. 3. maj 2021

Se afgørelserne med klagevejledninger her 

Se bilag 3 - VVM screeningsskema her