Dispensation til oprensning af voldgrav

Lejre Kommune giver hermed en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, til oprensning af voldgraven ved Aastrup Kloster.

Skrevet den. 3. maj 2021

Se dispensationen og klagevejledning her