Afgørelse om at etablering af vertikal jordvarmeboring ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af miljøvurdering

Lejre Kommune har den 9. april 2021 modtaget ansøgning om screeningsafgørelse (VVM) for etableringen af jordvarmeboring på ejendommen beliggende Guldringen 33, 4320 Lejre på matriklen nr. (matrikel nr. 8iæ, Osted By, Osted). Vi har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og at det derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Skrevet den. 3. maj 2021

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven.

Der kan klages over afgørelsen. Se nærmere klagevejledning i afgørelsen.

Se afgørelsen med klagevejledning her