Landzonetilladelse til udstykning, og indretning af flere boliger inden for eksisterende bygningsmæssige rammer

Lejre kommune har meddelt landzonetilladelse til at udstykke to nye parceller med henblik på at opføre ny bebyggelse, og til at etablere 5 lejligheder/rækkehuse inden for de eksisterende bygningsrammer på ejendommen beliggende Strandvang 20, 4000 Roskilde, matr.nr. 10a, Gevninge By, Gevninge.

Skrevet den. 4. juni 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.

Du kan læse mere om afgørelsen på Strandvang ved at klikke her