Landzonetilladelse til ny graverbygning til Herslev Kirke

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre en ny graverbygning til Herslev Kirke på ejendommen beliggende Herslev Bygade 6A matr.nr. 1a, Herslev By, Herslev

Skrevet den. 3. juni 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen på Herslev Bygade ved at klikke her