Lovliggørende tilladelse til en beboelsespavillon

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende midlertidig landzonetilladelse til en beboelsespavillon på ejendommen beliggende Elverdamsvej 338, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 15a Kirke Hyllinge By, Kirke Hyllinge.

Skrevet den. 2. juni 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen på Elverdamsvej 338 ved at klikke her