Afgørelse om regulativ for Herslev Vandværk

Vi har godkendt et nyt regulativ for Herslev Vandværk. Regulativet indeholder regler om retten til forsyning med vand fra vandværket, og de forpligtigelser der påhviler vandværkets forbrugere. Regulativet er således vandværkets leveringsbetingelser. Regulativet træder i kraft den 3. juni 2021.

Skrevet den. 3. juni 2021

Regulativet er godkendt i henhold til Vandforsyningslovens § 55 stk. 2.

Se afgørelsen med klagevejledning her

 

Se Herslev Vandværks nye regulativ her