Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand til Lejre Å

Lejre Kommune har den 5. juli meddelt HOFOR A/S tilladelse til at udlede midlertidigt oppumpet grundvand fra byggeriet af deres nye vandværk på Skullebjerg, Gevninge, til Lejre Å. Tilladelsen er midlertidig, og gælder frem til og med den 30. september 2023.

Skrevet den. 5. juli 2021

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, lov nr. 1218 af 25. november 2019.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 2. august 2021. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Se tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand til Lejre Å her