Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole ved Kirke Såby med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 19

Lejre Kommunalbestyrelse godkendte Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 19 på sit møde den 22. juni 2021.

Skrevet den. 6. juli 2021

Læs Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole her 

Læs Kommuneplantillæg nr. 19 for Lejre Højskole her

Læs brev om vedtagelse af lokalplan fpr Lejre Højskole her