Dispensation til oprensning af Lyndby Gadekær

Lejre Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til sedimentoprensning af Lyndby Gadekær på matr.nr. 51b Lyndby By, Lyndby.

Skrevet den. 7. juli 2021

Se dispensationen med klagevejledning her