Tilladelse til at lave kviste på kommende boliger på Brobjergvej 21

Lejre Kommune meddeler landzonetilladelse til at etablere kviste på 6 kommende boliger på Brobjergvej 21.

Skrevet den. 18. januar 2021

Du kan læse mere i afgørelsen om Brobjergvej 21 her