Grusbanden tæller gydebanker i vandløb i Lejre Kommune

Medlemmer af Grusbanden registrerer gydebanker i vandløb i Lejre Kommune. Grusbanden er et samarbejde mellem kommuner i Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund. Lejre Kommune har givet tilladelse til, at fire navngivne medlemmer færdes ved vandløbene.

Skrevet den. 18. januar 2021

Det drejer sig om følgende vandløb: 

  • Elverdamså, inkl. tilløbet Taderød Bæk
  • Ellerenden (Garverrenden)
  • Møllebækken (Vintre Møller)
  • Ejby Å

 Tilladelsen gælder i perioden indtil 1. april 2021.

 Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Anne-Marie Kristensen på telefon 4646 4952 eller på e-mail ankr@lejre.dk.