Landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende bygning

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at ændre anvendelse af eksisterende bygning, fra erhverv til hobbyrum, på ejendommen beliggende Sydmarksvej 27, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 3eo, Kyndeløse By, Kirke Hyllinge.

Skrevet den. 9. February 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen på Sydmarksvej 27 ved klikke her