Landzonetilladelse til bygning, midlertidig skurby og en materialeplads

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre en bygning og etablere en midlertidig skurby og en materialeplads på transformerstationen beliggende Skullerupvej 2b, 4330 Hvalsø matr. nr. 17e Kirke Såby By, Kirke Såby.

Skrevet den. 15. February 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk.1.

Du kan læse mere om tilladelsen på Skullerupvej 2b ved at klikke her